کتاب «انگلستان عصر ویکتوریا» نوشته جان اف. ووکوویتس با ترجمه فرید جواهرکلام توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.
این کتاب چگونگی مقابله با اقتدارگرایان و شکست آنان با استفاده از روش‌های آزموده‌شده و مؤثر را در قالب دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه سیاست ارائه می‌دهد.

اينستاگرام بزرگسال

اينستاگرام کودک