گروه محصولات

نگاهی به کتاب‌های تاریخی یک‌دهه اخیر درباره مقاومت فلسطین

1401/02/27 سه شنبه

 

 
منازعه فلسطین و اسرائیل
کتاب «منازعه فلسطین و اسرائیل» را انتشارات ققنوس به قلم «تمرا اور» و پریسا صیادی منتشر کرده است. این اثر برای اولین‌بار در سال 1399 منتشر شد و در آن موضوع اعراب و اسرائیل و مناقشاتی فی‌مابین اعراب و اسرائیل مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش ابتدایی این اثر آمده است:‌ «انتشار اسناد جنگ 1948 در اواخر دهه 1970 این واقعیت را بر ملا ساخت که فلسطینیان نه به میل خود از سر زمین‌شان خارج شدند و نه به دستور ارتش‌های عربی فلسطین را تخلیه کردند. در پایان جنگ جهانی دوم صهیونیست‌ها با دستاویز قرار دادن هولوکاست ( که درباره آن بحث‌های زیادی وجود دارد) پروژه خود را برای تشکیل «میهن ملی یهود» پیش بردند و شکل‌گیری دولت اسرائیل را ضرورتی انکار ناپذیر برای جلوگیری از تکران آن قلمداد کردند...»

انصراف از نظر