گروه محصولات

ترجمه «بر کرانه زیبایی‌شناسی طبیعت» منتشر شد

1401/06/6 يكشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بر کرانه زیبایی‌شناسی طبیعت» نوشته رونالد هپبرن به‌تازگی با ترجمه مسعود علیا توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب در واقع مقاله‌ای است که سال ۱۹۶۶ با عنوان «زیبایی‌شناسی معاصر و غفلت از زیبایی طبیعی»توسط انتشارات راتلج منتشر شده و یکی از نوشته‌های جریان‌ساز در حوزه تاریخ زیبایی‌شناسی طبیعت است. متن کتاب یا مقاله مورد اشاره از سه‌بخش اصلی تشکیل شده است: «پیشگفتار»، «زیبایی‌شناسی معاصر و غفلت از زیبایی طبیعی» و «پی‌گفتار: طبیعت در قاب هنر». پیشگفتار و پی‌گفتار اثر به مقدمه مترجم نوشته شده‌اند.

رونالد هپبرن نویسنده اثر پیش‌رو، آن را به این‌دلیل نوشته تا زیباییی‌شناسی طبیعت مهجور نمانَد. او مقاله‌اش را با این‌نکته شروع کرده که اگر اثری در باب زیبایی‌شناسی را که مربوط به قرن هجدهم است، مطالعه کنید احتمالا حاوی بحث مفصلی درباره زیبا، والا و نقاشانه در طبیعت است. چه بسا بحثش درباره هنر، جنبی و اشتقاقی و نه موضوع اصلی نوشته باشد. او می‌گوید آخرین نظام زیبایی‌شناختی یکپارچه برخوردار از مقبولیت عام، نظریه بیان بود که البته این‌روزها ستاره بخت آن هم افول کرده است.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

عوامل موثر نیرومندی در فلسفه معاصر بریتانیایی وجود دارند که آدمی را وا می‌دارند تا با رویکردی جزئی‌نگر به زیبایی طبیعی _ به صورت سیر و تماشای اعیان منفرد با نظر به آن کیفیات ادراکی‌شان که از حیث زیبایی‌شناختی جذاب‌اند _ کمال همدلی را داشته باشد؛ و با زبان ناظر به «وحدت با طبیعت یا وحدت در طبیعت»، که زبانی پرطمطراق‌تر، نظرورزانه و شبه‌عرفانی است، همدلی بسیار کمی از خود بروز دهد. با این همه، به نظر من چنین می‌رسد که در این‌جا یک رویکرد زیبایی‌شناختی خوب و یک رویکرد زیبایی‌شناختی بد نداریم، رویکردهایی که اولین آن‌ها معقول و دومین آن‌ها نامعقول باشد؛ بلکه دو قطب یا دو حد آشکارا متمایز داریم که میانشان طیفی از امکان‌های زیبایی‌شناختی قرار دارد؛ و در ترسیم نقشه این طیف، این دو حد نقشی ارزشمند و شاید ضروری خواهند داشت.

باید در ابتدای کار ضرورت عام وحدت _ وحدت فرم، کیفیت، ساختار یا هر چیز دیگر _ را صراحتا انکار کنیم. ما می‌توانیم از صرف کثرت لذت زیبایی‌شناختی ببریم، از ستارگان آسمان شب، از آواز پرنده که آغاز، میانه یا پایانی ندارد.

این‌کتاب با ۹۵ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شده است.

انصراف از نظر