گروه محصولات
خبرخوان

اخبار

کتاب «روبورِ فاتح»، نوشته ژول‌ ورن که رویای پرواز و پیشرفت علم بشررا یادآور می‌شود با ترجمه زهرا فلاح‌شاهرودی از سوی نشر آفرینگان (زیرمجموعه گروه انتشارات ققنوس) راهی بازار نشر شد.
منبع: روزنامه اعتماد 11 مهر 1400
کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن، رمانی روان‌شناختی است که با ترجمه منصوره وحدتی‌امیرزاده از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب رسید.
کتاب «مرگ سیاه» به تحلیل چرایی و نوع مواجهه‌ مردمان اروپا در گذشته‌های دور با طاعون خیارکی می‌پردازد و کوشیده‌ است انسان امروز را از این رنج تنهایی، وارهیدگی، اندوه و استیصال برخاسته از پاندمی هولناکی که تجربه‌اش را از سر می‌گذراند، رهایی بخشد.
شنیده‌ام که کتاب «ایالاتِ نیست در جهان» آخرین رمانی است که نوشته‌اید. چرا آخرین رمان؟
کتاب جدید کلز یک تاریخچه برای خواندن یا نوشتن نیست. این کتاب تاریخچه کتاب‌ در جایگاه هنرساخته‌ها و مصنوعات است. داستان‌هایی را می‌گوید درباره کتاب‌هایی با منشأ مشکوک یا اصیل، که در کتابخانه‌های گمشده یا مجموعه‌های ‌خصوصی غیرقابل‌دسترسی کشف شده است
کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن، رمانی روان‌شناختی است که با ترجمه منصوره وحدتی‌امیرزاده از سوی انتشارات ققنوس به بازار کتاب رسید.
آذربرزين نامه 1400/05/30 شنبه
انتشارات ققنوس منتشر كرد