مترجم کتاب «عشق دلیل کافی است» می‌گوید: در اوایل قرن بیستم نویسندگانی پا به عرصه ادبیات ترکی می‌گذارند که در داستان‌­های آنها وضع جامعه، باورها، افکار و سبک زندگی مردم منعکس شده است و با خواندن داستان‌های آن‌ها بیشتر با فرهنگ و زندگی مردم آن دوره آشنا می‌شویم.
در بازار کتاب و نشر ایران درباره مقاومت مردم فلسطین آثار متعددی منتشر شده‌ است که یک دسته از آنها کتاب‌های تاریخی و آثار مستند هستند. در گزارش پیش‌رو کتاب‌‌های این دسته در فاصله بین سال‌های 1390 تا 1400 بررسی شده‌اند.

اينستاگرام بزرگسال

اينستاگرام کودک