کتاب «روبورِ فاتح»، نوشته ژول‌ ورن که رویای پرواز و پیشرفت علم بشررا یادآور می‌شود با ترجمه زهرا فلاح‌شاهرودی از سوی نشر آفرینگان (زیرمجموعه گروه انتشارات ققنوس) راهی بازار نشر شد.
منبع: روزنامه اعتماد 11 مهر 1400

<img style=

اینستاگرام بزرگسال

اینستاگرام کودک