پیش از این مترجمان برای ارائه اثر یک نویسنده هویت خود را به نفع متن نادیده می‌گرفتند. حالا این موضوع در حال تغییر است و هر ترجمه به خودی خود یک اثر هنری جدید تلقی می‌شود.
تکرار یک هیولا 1400/09/1 دوشنبه
رمان مشهور «فرانکنشتاین» نوشته‌ مری شلی، اثر گوتیک انگلیسی، بار دیگر توسط فرشاد رضایی به فارسی بازگردانده شد

اینستاگرام بزرگسال

اینستاگرام کودک